13. Tetor 2016.
Grupi  punues i KKZ e përfundoi punën e kompletimit të materialit për këshilla votues në tëresi

Grupi  punues i KKZ më 12.10.2016.e përfundoi punën e kompletimit të materialit për këshilla votues në tëresi.
Lajmërojmë Kryetaret e këshillave votues që shpërndarja e materialit do të filloj më 13.10.2016. ne sallë të vogel nr. 87, prej orës 11.