14. Gusht 2019.
Komuna e Ulqinit do të sigurojë 235 komplete për fillestarët

Komuna e Ulqinit edhe këtë vit për 80 filloristë që ndjekin mësimin në gjuhën zyrtare dhe 155  që do të vijojnë mësimin në gjuhën shqipe do të sigurojë kompletet e librave.Tenderi për sigurimin e librave është bërë me kohë në bazë të numrit të nxënësve që kanë mbërritur nga shkolllat , ndërsa shpërndarja e tyre do të bëhet në ditën e parë të mësimit më dy shtator.