12. Nëntor 2019.
Sekretari për Veprimtari Komunale Mustafë Gorana dhe drejtori i Ndërmarrjes për Veprimtari Komunale Skender Kaleziqi në vizitë studimore në Keln të Gjermanisë

Më 11 dhe 12 nëntor, sekretari për Veprimtari Komunale Mustafë Gorana dhe drejtori i Ndërmarrjes për Veprimtari Komunale Skender Kaleziqi qëndruan në një vizitë studimore në Keln të Gjermanisë për të parë për aë afërmi menaxhimin e mbeturinave. Këtë vizitë e ka mundësuar GIZ -Shoqeria Gjermane për Bashkëpunim Internacional ka ftuar Delegacioni nga Mali i Zi dhe nga BH ne nje vizite studimore mbi administrimin e hedhurinave.