17. Mars 2020.
Dezinfektimi i ndërtesës së komunës së Ulqinit dhe Shërbmimit të mbrojtjes dhe shpëtimit

Siç u informuam nga Ekipi Komunal për Mbrojtje dhe Shpëtim, në përpjekje për të parandaluar shfaqjen e korona të virusit në Komunën e Ulqinit, ndërtesa e Komunës dhe ambientet e Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit ishin dezinfektuar dhe të gjitha rrugët e qytetit janë larë.