20. Mars 2020.

Për shkak se deponia sanitare në Mozhurë punon prej orës 08:00 deri në 15.00h, ku me këtë rast edhe Ndërrmarja komunale është e detyruar që të punojë me këte orar, andaj lusim të gjithë qytetarët në territorin e Komunës së Ulqinit, që prej sot e deri në fund të masave  mbrojtëse nga virusi COVID 19,  hedhja e mbeturinave të bëhet një here në ditë prej orës 21.00 deri në orën 07.00h të ditës tjetër.

Policia komunale bën kontrollin e hedhjes se mbeturinave, dhe do të marrin masa ndaj atyre që shkelin ligjin.

Policia komunale

Kryeshefi

Milazim Mustafa