23. Mars 2020.
Komuna e Ulqinit përkrah me shumë prej 10.000 euro Këshillin Nacional për sëmundjet infektuese

Me propozim të kryetarit të Komunës së Ulqinit Loro Nrekiq, në takim me telefon të Kolegjiumit të Kryetarit mbajtur më datën 23.03.2020, është marrë vendim që Komuna e Ulqinit të përkrah me shumë prej 10.000 euro Këshillin Nacional për sëmundjet infektuese, në shenjë të solidaritetit dhe përgjegjësisë kolektive ndaj luftës aktuale kundër koronavirusit.