30. Mars 2020.

Vendim për ndaljen e lëvizjes së automjeteve dhe personave fizik nga udhëkryqi i rrugës së Shtojit deri në ujdhesën Ada dhe Shën Nikollë dhe bregut te lumit Buna.
1. Ndalesa nuk perfshin pronarët e restoranteve dhe të punësuarit e angazhuar në mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e objekteve.
2. Në realizimin e këtij vendimi do të kujdeset shërbimi i policisë komunale me perkrahjen e Drejtorisë së Policisë në Mal të Zi- njësia ne Ulqin
3. Vendimi vlenë deri në shfuqizimin e masës për pengimin e përhapjes së koronavirusit