14. Prill 2020.

Lajmërojmë këshilltarët, qytetarët dhe të gjithë të interesuarit që në linkun e mëposhtëm janë vendosur materialet që janë në shqyrtim në Kuvend. 

 
Linku për materialet në gjuhën malazeze: 
Për aktivitetet e ardhshme të Kuvendit do të ju njoftojmë paraprakisht.