08. Maj 2020.
U mbajtë mbledhja e Komisionit për Rregulloren e Punës së Kuvendit

Sot më datë 08.5.2020 në Sallën e vogël të Kuvendit u mbajt mbledhja e rradhës për punimin e propozimit të  Rregullores së Punës së Kuvendit. 
Pas plotësimit dhe diskutimit të mendimeve, vërejtjeve dhe sygjerimeve në përgatitjen e versionit final, të gjithë anëtarët ranë dakort që Propozimi i Rregullorës ti dorëzohet Shërbimit të Kuvendit që të jetë pikë e rendit të ditës për mbledhjen e rregull të Kuvendit Komunal që do mbahet më datë 27.05.2020. 
Në mbledhje ishte prezent edhe Sekretari i Kuvendit.