24. Dhjetor 2020.

Edhe për kundër situatës së vështirë ekonomike Komuna e Ulqinit  edhe ketë vit ka  siguruar 526 dhurata për femijët e punetorëve të administratës lokale, ndermarrjeve që financohen nga buxheti , Qendrave të fëmijëve me aftësi të kufizuara, çerdheve e kopshteve private dhe shoqerore.  

Kryetari Loro Nrekiq zyrtarisht do të vizitojë Qendrën Ditore  për fëmijë,,Sirena,, dhe në prag të festave  do të bëjë dorëzimin e dhuratave.  

Sipas tij, periudha e  festave  është  moment për të gjithë  që kanë mundësi  të ndihmojnë të  tjerët e të bëhen solidar ashtu që do të kontribojnë që të gjithë familjet  të kenë mundësi të festojnë në rrethin e ngushtë familjar.