24. Mars 2021.
Kryetari i Komunës së Ulqinit në rrjetet sociale


Tani e tutje, punën dhe aktivitetet e Kryetarit të Komunës së Ulqinit, Aleksandër Daboviq, mundë ta përcjellni edhe në rrjetet sociale facebook dhe instagram.

Od sada rad predsjednika Opštine Ulcinj Aleksandra Dabovića, možete pratiti preko facebook i instagram naloga.

Link Facebook: https://www.facebook.com/ul.aleksandar.dabovic
Link Instagram: https://www.instagram.com/aleksandar_dabovic/