31. Korrik 2021.
Vizita në Deçan foto1

Vizita në Deçan foto1

Vizita në Deçan foto2

Vizita në Deçan foto2

Vizita në Deçan foto3

Vizita në Deçan foto3

Vizita në Deçan foto4

Vizita në Deçan foto4

Gjatë uikendit të kaluar një delegacion i Komunës së Ulqinit në përbërje: Haxhi Sulejmani, Kryetar i Kuvendit të Komunës Ulqin, Gzim Hajdinaga, Drejtor i Organizatës Turistike Ulqin dhe Rexhep Tagani, Kryetar i Bortit të drejtorëve, me ftesë të Kryetarit të Komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, mori pjesë në promovimin e turizmit malor në Deçan. Po ashtu ky delegacion mori pjesë edhe në promovimin e turizmit në Lezhë, ku u takua edhe me Kryetarin e Bashkisë Lezhë Pjerin Ndreu. Në të dy takimet mikëpritja ishte vëllazërore dhe bisedat e sinqerta.