05. Septembar 2019.
Predstavnici Njemačke organizacije za medjunarodnu saradnju (GIZ) posjetili Opštinu Ulcinj

Opština Ulcinj i Njemačka organizacija za medjunarodnu saradnju (GIZ) otpočeli saradnju na regionalnom projektu za sprečavanje odlaganja otpada u moru. 

Predstavnike GIZ-a Njemačke organizacije za medjunarodnu saradnju , predvodjeni direktorom programa upravljanje otpadom g.Herman J Plumm, su na sastanku dočekali Agron Ibrahimi-sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj , Artan Osmanović-Kabinet predsjednika i Skender Kalezić-direktor DOO Komunalne dijelatnosti. 

Domaćini su na sastanku upoznali goste sa trenutnim problemima Opštine Ulcinj sa odlaganjem čvsrtog otpada,potrebama,potencijalnim mogućnostima za saradnju, problemima u sektoru zaštite prirode, zaštite mora, rijeke Bojane itd. 

Direktor programa upravljanja otpadom ispred Giz-a g.Herman J Plumm je predstavnicima lokalne uprave obećao finansijsku podršku oko nabavke dodatnih kontenjera za odlaganje otpada,podršku u pronalaženju rješenja koja će doprinjeti zaustavljanju daljnjeg dotoka plastičnog otpada u Jadransko more i predložio organizovanje kampanja koje će osvijestiti što veći broj ljudi o problemu plastičnog zagadjenja i potaknuti ih na odgovorno ponašanje. 

Na sastanku su razmotrene i druga inovativna rješenja kako bi se spriječilo zagadjenje mora i okoline plastikom.