11. Septembar 2019.
Potpisan je ugovor sa Italijanskom kompanijom za početak izgradnje kanalizacione mreže za četiri Ulcinjska naselja

Predsjednik opštine Ulcinj Loro Nrekić u ime opštine Ulcinj s jedne strane i Mario Scarsini kao administrator italijanske kompanije Spiga S.R.P iz Udina s druge strane potpisali su danas u kabinetu predsjednika ugovor o početku radova na kanalizacionoj mreži za četiri naselja u opštini Ulcinj, Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica koja gravitiraju potoku Bratica koji danas predstavlja kolektor otpada i osnovni prijemnik otpadnih voda sa područja pomenutih naselja. Površina koju zahvataju iznosi cca 300 ha. U naseljima koje obuhvata ovaj projekat fekalna kanalizacija trenutno je spojena sa atmosferskom kanalizacijom, što ima za posledicu izlivanje fekalne kanalizacije u potok Bratica i preko njega u Port Milenu

Osnovni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta vode na području “Port Milena”. Ukupna dužina novoizgrađene kanalizacione mreže za ova 4 naselja iznosiće 14.45 km. Ovaj ugovor o radovima obuhvataće izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije.

Iznos ove investicije je predvidjen 5 miliona eura, dok se završetak radova očekuje za godinu dana.

Projektom je predviđeno i postavljanje oko 11,5 kilometara kanalizacijskih cjevovoda, oko 480 bunara, izgradnja crpne stanice na ulcinjskom polju i drugi radovi.

Iz Italijanske kompanije Spiga S.R.P su izmedju ostalog obećali da će u roku završiti predvidjene radove,

Danas je takodje u kabinetu predsjednika opštine Ulcinj potpisan i ugovor sa kompanijom koja će nadgledati gorenavedene radove italijanske firme Spiga S.R.P.