21. Mart 2020.
Obavještenje: Donijete nove preventivne mjere

O B A V J E Š T E N J E


U subotu 21.03.2020.god u Kabinetu predsjednika održan je sastanak užeg Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje opštine Ulcinj, kojim je presjedavao predsjednik Opštine Loro Nrekić,u sledećem sastavu: Loro Nrekić - rukovodilac opštinskog tima za zaštitu i spašavanje, Hadixha Gjoni , Astrit Hoxha, Vaso Radović, Skender Kalezić - direktor Doo Komunalne dijelatnosti i Fudo Hadzibeti - direktor Doo Vodovod i kanalizacija, članovi Opštinskog tima.

Na sastanku su donijete sledeće preventivne mjere :

1) U ponedeljak sa početkom od 07: 15 časova vršiće se pojačana dezinfekcija kompletnog područja  Opštine Ulcinj, obuhvaćajući pored gradskog jezgra i sva prigradska, kao i Vladimirska naselja. Takođe i ulazi u stambenim zgradama.
Dezinfekcija će se vršiti specijalnim pumpama i atomizerima ULV 1200 Profesional, dok će se kao dezinfekciono sredstvo koristiti Peral S.

2) Rad zelene pijace će se odvijati od 06:00 do 16:00 časova.
-Na svim ulazima će se postaviti dezinfekciona sredstva za sve zakupce i posjetioce pijace.
-Svaki posjetioc je u obavezi da prije ulaska uradi dezinfekciju ruku.
-Ulazak i izlazak iz pijace će se vršiti pojedinačno na jednom ulazu a izlazak na drugom.
- Svakom prodavcu će biti zabranjeno da poslije radnog vremena svoju robu ostavlja na prodajnom mjestu jer u suprotnom ista će  biti uništena.
-Odmah poslije radnog vremena svakodnevno ce se vrsiti dezinfekcija tezgi i pijace.
- O navedenom starat će se redari Komunalnog preduzeća.

3) Po upustvu Nacionalnog koordinacionog tijela za sprečavanje i širenje koronavirusa, za alternativno napajanje električnom energijom objekat Doma zdravlja, odobreni su CEDIS-u radovi na prekopavanju puta od Doma zdravlja do Centra za kulturu, bez ometanja ulaza i izlaza u zgradu Hitne pomoći. Ovom intervencijom pored dvostranog napajanja Doma zdravlja postiže se i dvostruko napajanje zgrade Opštine, zgrade Solidarnosti, zgrade Doma kulture, zgrade Policije, Robne kuće, kao i naselja u neposrednom okruženju.

4) Odobreno je Telekomu prekopavanje javnih površina radi otklanjanja smetnji na mreži, odnosno sanaciji elektronske komunikacione mreže, u svrhu potrebe internet komunikacije zbog pružanja javnih, socijalnih i obrazovnih usluga. Ovo iz razloga, jer Naredbom nacionalnog koordinacionog tijela za sprječavanje i širenje koronavirusa u ponedjeljak 23.03. počinje i online nastava u školama.

5) Svi bunari i javne česme su privremeno zatvorene i stavljene van funkcije.

6) Pranje i dezinfekcija svih gradskih ulica hlorom i vodom nastaviće se danas  kao i narednih dana.

7) Nastaviće se dezinfekcija mjesta za odlaganje otpada oko kontenjera sa gašenim krečom