01. Jun 2020.
Saopštenje za štampu
Dana 27 maja 2020. godina započela je prva sjednica Prvog redovnog zasjedanja Skupštine opštine Ulcinj za 2020. godinu.  
 
Na početku su konstatovane ostavke odbornika Ilira Harasanija i Arsima Cuce, te verifikovan mandat novim odbornicima i to Nevryz Shaptafoviću i Iliru Tafici.  
 
Konstatovane su i ostavke predsjednika Opštinske izborne komisije Petra Ljuljđuraja i predsjednika Komisije za K-1 Gezim Hadžibetija.  
 
 
 
U svom uvodnom izlaganju, predsjednik Skupštine opštine Ilir Čapuni podsjetio je da pandemija CoVID19 nije zaobišla Ulcinj, i nažalost uzela je svoj danak u našem gradu. Prije svega, u Ulcinju od ove bolesti preselio je Osman Pali, a u Americi su od ove bolesti život izgubili sljedeći sinovi i kćeri našeg grada: Andri Lulić, Nreka i Deda Markić, Anđa Škrelja, Mark Dedivanović, Riza Luka i Kadri Tagani. Skoro, tiho je ovaj svijet napustio i Aleksandar Aco Janinoviq, pa su svima njima odbornici dali počast minutom ćutanja.  
 
 
 
Danas je odbornicima i gostima podijeljen i prvi broj Biltena Skupštine opštine Ulcinj na kojem su prikazane aktivnosti Skupštine od konstituisanja do kraja 2019. godine.  Planira se izdavanje bar dva broja u godini, i to na kraju svakog zasjedanja.  
 
 
 
Tokom rasprave o dnevnom redu, odbornici Haxhi Sulejmani i Sabri Salaj su predložili da se u dnevni red uvrsti Predlog odluke o naknadi za putne troškove za radnike opštine. U ime Odbora za izbore i imenovanja, Salaj je predložio da se u dnevni red uvrsti i imenovanje predsjednika Opštinske izborne komisije.  Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti Mustafa Gorana predložio je uvrštenje u dnevni red Predloga odluke o akustičnim zonama u našem gradu, u kojem se utvrđuju akustične zone na teritoriji Opštine Ulcinj u skladu sa postojećom i planiranom namjenom područja. Sulejmani je takođe predložio da se tačka o potvrđivanju Odluke predsjednika opštine a koja se odnosi na mjere za CoVID19, stavi za kraj sjednice. Svi ovi predlozi su prihvaćeni, pa je potom sjednica počela sa pitanjima odbornika, te usvajanjem Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj. Tokom rasprave o novom Poslovniku Skupštine, predsjednik Skupštine predložio je dva amandmana kojima se, shodno praksi ustaljene parlamentarne demokratije, dozvoljava da Skupština raspravlja i o tačkama dnevnog reda čiji je predlagač odbornik ili građanin i bez mišljenja izvršnog organa u slučajevima kada organ dužnost davanja mišljenja ne izvrši u propisanom roku. Zatim otvorena je rasprava o Izvještaju o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave za 2019. godine, na kojoj je poslije izlaganja predsjednika opštine, govorio i predstavnik NVO sektora Dželal Hodžić.