31. Avgust 2020.

Uspješno je okončana procedura tenderisanja oko izgradnje javne rasvjete u saobraćajnici  Štoj - Ada. 

Realizacija ovog važnog infrastrukturnog projekta će podići nivo bezbjednosti na ovoj veoma važnoj i frekventnoj saobraćajnici i stim je udovoljen dugogodišnji zahtjev i potreba gradjana tog područja. 

Vrijednost ovog projekta će biti 190 hiljada eura, te će nakon dužeg vremena i napornog rada na njegovoj pripremi, realizacija ovog važnog infrastrukturnog projekta napokon početi i biti uspješno završen u ugovorenom roku. 

Realizacijom ovog projekta turistički potencijali Ade Bojane i Velike plaže dobiće novi podsticaj za poboljšanje ukupne turističke ponude grada a Opština nastaviti praksu poboljšanja uslova za život u svim mjesnim zajednicama.