04. Februar 2021.

Predsjednik Opštine Ulcinj, Loro Nrekić je sa svojim saradnicima održao sastanak u svom Kabinetu sa predstavnicima Centra za konverzaciju i arheologiju Crne Gore, odnosno sa direktorkom Centra za konverzaciju i arheologiju Crne Gore  Biljjanom Brajović, Vanja Bošković-arhitekta konzervator, Musa Hodžić-direktor Centra za kulturu, Anton Ljuljdjuraj-arheolog i Mentor Llunji-inženjer statike.

Na sastanku je razmotreno pitanje sanacije dijela obrušenog zida u Starom gradu, te je predloženo hitno formiranje stručne Komisije od strane predsjednika Opštine, čiji bi zadatak izmedju ostalog bio odredjivanje smjernica za projektovanje.  Na sastanku je takodje naglašena potreba da se postupak sanacije realizuje u nekoliko faza, tj. da se pošalje dopis Upravi za zaštitu kuturnih dobara, da se počne sa ukljanjanjem humusa i šuta i da se započnu geotehnička istraživanja na osnovu kojih će se utvrditi daljni postupci u radu.