24. Mart 2021.
Predsjednik Dabović se sastao sa direktorima javnih preduzeća

Predsjednik Opštine Aleksandar Dabović se sastao sa direktorima četiri preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Ulcinj: Centar za kulturu, Radio Televizija Ulcinj, Agencija za izgradnju i razvoj i Javno preduzeće za uzgoj i zaštitu divljači, kako bi se u direktnom razgovoru sa njima bliže upoznao sa stanjem u tim preduzećima. 

Tokom sastanka se razgovaralo o trenutnoj situaciji u preduzećima i modalitetima prevazilaženja nastalih problema, u cilju zadovoljenja javnog interesa uz obostrano zadovoljstvo korisnika usluga  i zaposlenih. 

Nakon konstruktivne rasprave konstatovano je da je nastalu krizu moguće prevazići. 

Na sastanku je konstatovano da otežavajuću okolnost predstavlja i činjenica da su finansije preduzeća dodatno opterećene dugovima nastalim u ranijim periodima kao i na sve češće blokade njihovih računa od strane Poreske uprave, Elektroprivrede i Komunalnog preduzeća. 

Dogovoreno je da se u što kraćem vremenskom roku dostave predsjedniku problemi, prepreke i konkretni planovi koji će služiti sanaciji njihovog poslovanja.