15. Mart 2023.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Opština Ulcinj organizuju radionicu na temu “Leptirasta vaš - aleurocanthus spiniferus” prijetnja proizvodnim zasadima citrusa. 

Leptirasta vaš - aleurocanthus spiniferus je invazivna polifagna štetočina koja pričinjava velike ekonomske gubitke na mnogim gajenim  biljnim vrstama, naročito citrusima duž crnogorskog primorja. Njeno prisustvo je registrovano na vinovoj lozi, naru, ruži, bršljanu, lovoru, pirokatni, ali je sa ekonomskog aspekta naročito problematično prisustvo leptiraste vaši u zasadima citrusa. 

Radionica će se održati 22 marta 2023. godine (srijeda), sa početkom u 11:00 časova, u Velikoj Sali Skupštine Opštine Ulcinj.  Ovim putem pozivamo sve proizvođače citrusa sa teritorije opštine Ulcinj, odgovorna lica u poljoprivrednim apotekama, uvoznike i distributere bilja da prisustvuju navedenoj radionici. Više informacija možete dobiti na e-mail agroul@ul-gov.me ili broj telefona +38269324339