19. Dhjetor 2018.
Video: Mbledhja e dytë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 03.12.2018

1.Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:04:05

2. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić  00:04:20 - 00:11:40

3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:11:41 - 00:18:38

4. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić  00:18:40 - 00:25:44

5. Borislav Bašović  00:25:36 - 00:28:29

6. Florim Pali 00:28:39 - 00:29:52

7. Replika:Haxhi Sulejmani - Luigj Shkrela  00:30:06 - 00:46:10

8. Nazif Cungu  00:46:20 - 00:48:34

9. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:48:35 - 00:55:22

10. Haxhi Sulejmani  00:55:24 - 00:56:50

11. Borislav Bašović  00:57:31 - 00:59:56

12. Sabri Salaj  01:00:10 - 01:02:23

13. Džavid Hodžić  01:02:33 - 01:05:11

14. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  01:05:12 - 01:06:00

15. Sead Osmanović  01:06:01 - 00:08:25

16. Bojan Đakonović  01:08:55 - 01:10:12

17. Haxhi Sulejmani  01:10:17 - 01:11:50

18. Sabri Salaj  01:12:05 - 01:13:36

19. Sead Osmanović  01:14:10 - 01:16:42

20. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  01:16:43 - 01:18:29

21. Sead Osmanović  01:18:38 - 01:21:06

22. Bojan Đakonović  01:21:20 - 01:22:06

23. Haxhi Sulejmani  01:22:12 - 01:22:51

24. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  01:22:53 - 01:24:40

25. Sead Osmanović  01:24:45 - 01:26:53

26. Bojan Đakonović  01:27:25 - 01:28:47

27. Haxhi Sulejmani  01:28:55 - 01:34:34

28. Naser Resulbegović  01:35:06 - 01:37:24

29. Arijan Ljamović  01:37:35 - 01:40:44

30. Haxhi Sulejmani  01:41:00 - 01:41:53

31. Sabri Salaj  01:41:50 - 01:47:12

32. Florim Pali  01:47:21 - 01:50:37

33. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić  01:51:00 - 01:59:55

34. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  01:59:36 - 02:01:01

35. Borislav Bašović  02:01:07 - 02:03:13

36. Luigj Shkrela  02:03:24 - 02:12:54

37. Sabri Salaj  02:13:00 - 02:15:18

38. Haxhi Sulejmani  02:15:24 - 02:19:25

39. Florim Pali  02:19:41 - 02:20:24

40. Luigj Shkrela  02:20:10 - 02:30:06

41. Sabri Salaj  02:30:13 - 02:31:42

42. Haxhi Sulejmani  02:31:50 - 02:34:31

43. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  02:34:35 - 02:36:16

44. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić  02:36:19 - 02:47:12

45. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  02:47:19 - 02:49:35

46. Bojan Đakonović 02:49:36 - 02:51:51

47. Haxhi Sulejmani  02:52:10 - 02:53:50

48. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  02:53:55 - 02:56:20

49. Borislav Bašović  02:56:25 - 02:57:21

50. Sekretar: Mustafa Gorana  02:58:17 - 03:00:45

51. Bojan Đakonović  03:01:02 - 03:01:36

52. Sabri Salaj  03:01:40 - 03:03:41

53. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  03:03:42 - 03:05:50

54. Sekretar: Mustafa Gorana  03:05:53 - 03:08:49

55. Bojan Đakonović  03:09:03 - 03:09:46

56. Agron Mehmeti  03:10:00 - 03:14:09

57. Florim Pali  03:14:29 - 03:16:00

58. Sekretar: Mustafa Gorana  03:16:36 - 03:18:30

59. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  03:18:31 - 03:20:35

60. Sekretar: Mustafa Gorana  03:20:41 - 03:22:51

61. Bojan Đakonović  03:23:04 - 03:23:26

62. Agron Mehmeti  03:23:45 - 03:24:18

63. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  03:24:19 - 03:25:58

28. Sekretar: Agron Ibrahimi  03:26:00 - 03:27:36

64. Bojan Đakonović  03:28:09 - 03:29:00

65. Borislav Bašović  03:29:17 - 03:31:17

66. Naser Resulbegović  03:31:32 - 03:39:49

67. Sabri Salaj  03:39:55 - 03:46:50

68. Beqir Selloviq  03:47:01 - 03:49:01

69. Sekretar: Agron Ibrahimi  03:49:32 - 03:54:37

70. Borislav Bašović  03:55:00 - 03:58:50

71. Sabri Salaj  03:58:52 - 04:01:10

72. Florim Pali  04:01:20 - 04:07:36

73. Agron Ibrahimi  04:07:51 - 04:12:40

74. Haxhi Sulejmani  04:12:50 - 04:16:10

75. Sabri Salaj  04:16:14 - 04:18:50

76. Arijan Ljamović  04:18:55 - 04:21:55

77. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  04:21:56 - 04:23:04

78. Florim Pali  04:23:04 - 04:25:35

79. Arijan Murati  04:25:45 - 04:28:12

80. Ilir Harasani  04:28:18 - 04:30:16

81. Sekretar: Agron Ibrahimi  04:30:33 - 04:35:40

82. Florim Pali  04:35:41 - 04:36:54

83. Borislav Bašović 04:37:10 - 04:44:01

84. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić  04:44:14 - 04:53:29

85. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  04:53:30 - 04:57:50

86. Sekretar: Ahmed Aloši  04:57:53 - 04:58:59

87. Florim Pali  04:59:20 - 05:00:07

88. Bojan Đakonović  05:00:34 - 05:00:54

89. Haxhi Sulejmani  05:01:00 - 05:01:43

90. Džavid Hodžić  05:01:50 - 05:02:30

91. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  05:52:31 - 05:06:13