16. Dhjetor 2020.
Propozimi i llogarisë përfundimtare të Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2019
 
1. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 00:00
2. SEAD OSMANOVIĆ - 01:03
3. JASMINA HASA - 06:50
4. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI (sqarim) - 08:02
5. BEQIR SELLAJ - 09:28
6. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI (sqarim) - 10:43
7. JASMINA HASA - 11:25
8. ARIAN MURATI - 12:19
9. NAZIF CUNGU - 15:24
10. NEVRYZ SHAPTAFA - 24:36
11. SABRI SALAJ - 27:57
12. FLORIM PALI - 34:46
13. LUIGJ SHKRELA - 43:51
14. FLORIM PALI - 51:58
15. HAXHI SULEJMANI - 53:35
16. OMER BAJRAKTARI - 59:27
17. NASER RESULBEGOVIĆ - 1:06:24
18. ARDIJAN MAVRIQ ( replika) LUIGJ SHKRELA - 1:11:40
19. AGRON MEHMEDI - 1:25:29
20. SEAD OSMANOVIĆ - 1:30:00
21. ARIAN MURATI KRYESUESI - 1:38:38
22. SABRI SALAJ/HAXHI SULEJMANI/LUIGJ SHKRELA - 1:39:05
23. NAZIF CUNGU - 2:09:41
24. OMER BAJRAKTARI (replika) NAZIF CUNGU - 2:14:43
25. KRYETARI I KOMUNËS LORO NREKIĆ - 2:17:25
26. REDSJEDNIK S.O. ILIR ÇAPUNI - 2:20:37
27. KRYETARI I KOMUNËS LORO NREKIĆ - 2:21:00
28. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 2:34:37
29. JASMINA HASA - 2:35:43
30. ARIAN MURATI - 2:37:02
31. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI (sqarim) - 2:38:25
 
Propozim Vendim për parkingjet publike të makinave në Komunën e Ulqinit
 
32. MUSTAFA GORANA - 2:41:23
33. JASMINA HASA - 2:49:30
34. SABRI SALAJ - 2:53:52
35. DŽAVID HODŽIĆ - 2:55:51
36. HAXHI SULEJMANI - 2:59:29
37. MUSTAFA GORANA - 3:02:30
38. ELEONORA SHATA - 3:11:43
39. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI (Diskutim) - 3:13:00
40. LUIGJ SHKRELA ( replika) KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 3:22:12
41. ELEONORA SHATA - 3:38:55
42. NASER RESULBEGOVIĆ - 3:40:15
43. AGRON MEHMEDI - 3:50:25
44. LUIGJ SHKRELA - 3:54:22
45. ALEKSANDAR JACOVIĆ - 3:57:50
46. SABRI SALJA - KRYESUESI - SQARIM - 4:03:20
47. HAXHI SULEJMANI - 4:04:40
48. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - SQARIM - 4:07:01
49. MUSTAFA GORANA - 4:11:11
50. SABRI SALAJ 4:14:04
51. LUIGJ SHKRELA - 4:17:48
52. PREDSJEDNIK ILIR ÇAPUNI diskutim - 4:22:20
53. KRYETARI I KOMUNËS LORO NREKIĆ - 4:28:04
 
Propozim Vendim për lartësin, mënyrën e llogaritjes dhe pagesës së kontributit të antarësisë Organizatës Turistike të Ulqinit
 
54. ARIJAN MURATI - 4:28:49
55. SEAD OSMANOVIĆ (replika) ARIJAN MURATI - 4:36:30
56. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 4:50:05
 
Propozim Vendim për nxjerrjen e Strategjisë së zhvillimit të sportit në Komunën e Ulqinit 2020-2021
 
57. PRANVERA SULIĆ - 4:51:58
58. DŽAVID HODŽIĆ - 4:57:09
59. HALIL TRUMA - 5:07:23
60. LUIGJ SHKRELA - 5:19:25
61. NAZIF CUNGU - 5:32:55
62. OMER BAJRAKTARI - 5:36:36
63. HAXHI SULEJMANI - 5:38:07
64. KRYETARI I KOMUNËS LORO NREKIĆ - 5:43:00
65. HALILI TRUMA - 5:58:00
66. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - POJAŠNJENJE - 5:58:50
 
Zgjedhje dhe emërime
 
67. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 6:00:42
68. SABRI SALAJ - 6:01:07
69. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 6:02:30