02. Janar 2021.
1. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - (replika) LUIGJ SHKRELA - 00:00
2. HODŽIĆ DŽAVID - 12:22
3. HAXHI SULEJMANI - 14:39
4. SABRI SALAJ - 16:35
5. BEQIR SELLAJ - 17:42
6. HAXHI SULEJMANI - 18:42
7. SABRI SALAJ - 19:26
8. KRYETARI I KOMUNËS LORO NREKIĆ - 21:00
9. NAZIF CUNGU - 27:00
10. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI (sqarim) - 28:24
11. KRYETARI I KOMUNËS LORO NREKIĆ - 30:17
12. NAZIF CUNGU - 32:45
13. JASMINA HASA - 34:39
14. FLORIM PALI - 37:17
15. AGRON MEHMEDI - 38:17
16. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI (sqarim) - 39:40
17. HAXHI SULEJMANI - 41:14
18. ARIAN MURATI - 41:43
19. SABRI SALAJ - 44:15
20. ASTRIT HOXHA - 46:59
21. BEQIR SELLAJ - 48:06
22. SABRI SALAJ - 49:19
23. NAZIF CUNGU - 50:30
24. JASMINA HASA - 51:16
25. LUIGJ SHKRELA - 52:43
26. AGRON MEHMEDI - 56:39
27. HAXHI SULEJMANI - 57:39
28. SABRI SALAJ - 58:36
29. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 1:01:10
30. KRYETARI I KOMUNËS LORO NREKIĆ - 1:03:54
31. SABRI SALAJ - 1:06:58
32. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 1:08:14
33. HAXHI SULEJMANI - 1:16:18
34. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 1:16:45
35. JASMINA HASA - 1:17:41
36. HAXHI SULEJMANI - 1:19:28
37. LUIGJ SHKRELA - 1:20:48
38. SABRI SALAJ - 1:24:05
39. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI / HAXHI SULEJMANI - 1:25:42
40. AGRON MEHMEDI - 1:29:27
41. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 1:30:12
42. SABRI SALAJ - 1:30:43
43. HAXHI SULEJMANI ( replik) LUIGJ SHKRELA - 1:32:00
44. KRYETARI I KOMUNËS LORO NREKIĆ - 1:41:40
45. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI ( replik) LUIGJ SHKRELA - 1:43:56
46. JASMINA HASA - 1:53:20
47. HAXHI SULEJMANI - 1:54:51
48. ARIAN MURATI - 1:55:50
49. FLORIM PALI - 1:57:33
 
P-1. PYETJET DHE PËRGJIGJET E KËSHILLTARËVE
 
50. MARKO ŠKRELJA 1:59:30
51. ELEONORA SHATA - 2:03:02
52. PREDSJEDNIK ILIR ÇAPUNI - 2:19:05
 
P-13. PROPOZIM VENDIMI PER EMERIMIN E ANETARIT TE BORDIT DREJTUES TE SHPK UJESJELLES KANALIZIME ULQIN,
P-14. PROPOZIM VENDIMI PER SHKARKIMIN E KRYETARIT TE BORDIT TE DREJTOREVE SHPK VEPRIMTARIT KOMUNALE ULQIN,
DHE P-15. PROPOZIM VENDIMI PER EMERIMIN E KRYETARIT TE BORDIT TE DREJTOREVE SHPK VEPRIMTARIT KOMUNALE ULQIN
 
53. SABRI SALAJ - 2:19:20
54. FLORIM PALI - 2:22:23
55. SABRI SALAJ - 2:27:56
56. ARIAN MURATI - 2:33:02
57. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 2:34:31
 
P-2. PROPOZIM PROGRAMI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT
 
58. AGRON MEHMEDI - 2:39:17
59. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 2:40:30
 
P-3. PROPOZIM VENDIMI PËR FORMIMIN E TRUPAVE PUNUES TË KUVENDIT
 
60. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 2:41:32
 
P-4. PROPOZIM VENDIMI PËR BUXHETIN E KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2021
 
61. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 2:42:51
62. SEAD OSMANOVIĆ - 2:43:17
63. HAXHI SULEJMANI - 2:56:53
64. SEAD OSMANOVIĆ - 3:03:12
65. SABRI SALAJ - 3:04:40
66. DŽAVID HODŽIĆ - 3:10:44
67. HALIL TRUMA - 3:20:30
68. ARJAN LJAMOVIĆ - 3:26:23
69. BEQIR SELLAJ - 3:40:40
70. ARIAN MURATI - 3:45:50
71. ALIM JAHJA - 3:50:56
72. GAZMOND KALEZIĆ - 3:52:37
73. AGRON MEHMEDI - 3:53:43
74. ILIR TAFICA - 3:57:30
75. NELA MILOVIĆ - 4:00:42
76. GJYLIJE PELINGU - 4:02:30
77. LUIGJ SHKRELA - 4:05:30
78. NAZIF CUNGU - 4:20:00
80. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - DISKUSIJA - 4:33:51
81. LUIGJ SHKRELA (replik) KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 4:43:59
82. SABRI SALAJ (replik) LUIGJ SHKRELA - 4:56:20
83. NAZIF CUNGU - 5:07:45
84. SEAD OSMANOVIĆ - 5:13:27
85. ARIAN MURATI - 5:34:36
86. GJYLIJE PELINGU - 5:37:47
87. DŽAVID HODŽIĆ - 5:40:43
88. NAZIF CUNGU - 5:41:35
89. HADIXHE GJONI - 5:46:14
90. ARIAN MURATI - 5:56:26
91. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 5:57:25
 
P-12.PROPOZIM VENDIMI PER SJELLJEN E MASAVE EKONOMIKE PER QIRAMARRESIT E TOKES SE KOMUNES
 
92. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 6:04:03
93. LUIGJ SHKRELA - 6:04:18
94. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 6:05:32
95. ALMIR MOLABEQIRI - 6:07:53
96. ARIJAN LJAMOVIĆ - 6:10:10
97. HAXHI SULEJMANI - 6:10:50
98. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 6:11:26
 
P-10. PROPOZIM VENDIMI PER DHENIEN E PELQIMIT NE VENDIMIN PER NDRYSHIMET DHE PLOTESIMET E VENDIMIT PER PERCAKTIMIN E CMIMIT TE UJIT DHE SHFRYTEZIMIT TE RRJETIT TE KANALIZIMIT
 
99. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 6:12:35
100. MUSTAFA GORANA - 6:13:03
101. KRYETARI I KUVENDIT ILIR ÇAPUNI - 6:14:43