20. Korrik 2022.

Mbledhja e Dytë e seancës së Parë 17.06.2022.

Transkripti

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00

2. Mirjeta Gjoni: 00:27

3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:36 - 13:03

--------------------------------------------------------------------------

Vazhdimi i Mbledhjes së Dytë së seancës së Parë të rregullt mbajtur më 19.06.2022.

Transkripti

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 13:08

2. Mirjeta Gjoni: 13:42

3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 13:54

4. Arian Murati: 15:39

5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 16:55

6. Valdete Osmani Husiq: 18:23

7. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 20:47

8. Valdete Osmani Husiq: 22:14

9. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 22:44

10.Valdete Osmani Husiq: 23:45

11.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 24:10

12.Valdete Osmani Husiq: 25:00

13.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 25:23

14.Valdete Osmani Husiq: 26:06

15.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 26:27

16.Valdete Osmani Husiq: 27:10

17.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 27:37

18.Astrit Hoxha: 30:05

19.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 30:32

20.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 30:45

21.Valdete Osmani Husiq: 32:22

22.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 33:32

23.Valdete Osmani Husiq: 36:25

24.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 36:48

25.Valdete Osmani Husiq: 38:01

26.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 38:30

27.Kryetari i Komunës Omer Bajraktari: 41:26

28.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 44:20

29.Nënkryetari Sabri Salaj: 45:30

30.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 46:40

31.Kryetari i Komunës Omer Bajraktari: 47:02

32.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 48:48

33.Nënkryetari Beqir Sellaj: 50:05

34.Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 53:12

-------------------------------------------------------------------

Vazhdimi i Mbledhjes së Dytë së seancës së Parë të rregullt mbajtur më 19.07.2022.

Transkript

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 59:50

2. Valdete Osmani Husiq ( Këshilli për ygjedhje dhe emërime ): 01:04:34