20. Korrik 2022.

 

Mbledhja e Tretë e Seancës së Parë të rregullt mbajtur më 19.07.2022.

Transkript

1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00

2. Mirjeta Gjoni: 00:24

3. Haxhi Sulejmani: 01:42

3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 02:03

4. Nënkryetari Beqir Sellaj: 07:48

5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 08:57

6. Ilir Çapuni: 17:57

7. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 19:11

8. Ilir Çapuni: 21:36

9. Seida Suma: 22:16

10. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 23:22

11. Arian Murati: 23:46

12. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 38:38

13. Ilir Çapuni: 34:25

14. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 43:31

15. Arian Murati: 45:55

16. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 56:05

17. Ilir Çapuni: 58:30

18. Seida Suma: 01:00:16

19. Haxhi Sulejmani: 01:01:25

20. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:02:56

21. Ilir Çapuni: 01:03:44

22. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:08:10

23. Seida Suma: 01:10:18

24. Haxhi Sulejmani: 01:11:26

25. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:12:08

26. Podpredsjednica Skupštine Nela Milović: 01:21:00

27. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:22:18

28. Valdete Osmani Husiq: 01:23:15

29. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:24:27

30. Izbor i imenovanja Valdete Osmani Husiq: 01:25:47

31. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:43:05

32. Izbor i imenovanja Valdete Osmani Husiq: 01:44:08

33. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:52:48