14. Maj 2019.
Javna Rasprava: Nacrt odluke o stipendiranju i nagrađivanju studenata

Svim zainteresovanim organizacijama i pojedincima

Da Se

Uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Odluke.

Uvid u Nacrt Odluke  o stipendiranju i nagrađivanju studenata

vršiće se u prostorijama Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Ulcinj svakog radnog dana u vremenu od 11,00 do 12,00 časova.

Komentari, primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti preko Gradjanskog biroa  Opštine Ulcinj - Sekretarijatu za upravu i društvene djelatnosti.

Javna rasprava će trajati od 14.05. do 03.06.2019.godine, kada će se održati sastanak u kancelariji br. 99 Sekretara Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, sa početkom u 11,00 časova, sa svim zaintersovanim na kome će se sumirati rezultati javne rasprave.

 

SEKRETAR,

Pranvera Sulić

Odluka o stipendiranju i nagrađivanju studenata

Datum: 14. Maj 2019. | Veličina: 0.09MB | Adobe PDF