05. Septembar 2019.

Obavještavaju se građani Opštine Ulcinj, da Skupština Opštine Ulcinj, odnosno Komisija za izradu Nacrt Statuta u saradnji sa Skupštinskom službom, organizuje neposredne sastanke sa građanima radi davanja mišljenja, sugestija i predloga na Nacrt Statutu Optine Ulcinj.

    Sastanci će se održavati u:

  1. Vladimiru, kino sala, 23. 09. 2019. godine u 17:00 h,
  2. Štoju, osnovna škola, 25. 09. 2019. godine u 17:00 h i 
  3. Ulcinju, velika sala Skupštine, 27. 09. 2019. godine u 17:00 h.

Javnu raspravu organizuje Komisija za izradu Statuta u saradnji sa Skupštinskom 

službom i odložiće se do kraja septembra.

    Mole se građani da aktino učestvuju, s obzirom da je Statut Opštine Ulcinj najvažniji akt lokalne uprave.

Skupština Opštine Ulcinj