23. Mart 2020.

Na osnovu člana 3. zaključka o utvrdjivanju nacrta Starategije razvoja sporta za period 2020 - 2022  br. 01-547/20-1 od 24.03.2020.godine, Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, daje na

J A V N U    R A S P R A V U

Nacrt Strategije razvoja sporta Opštine Ulcinj za period 2020-2022

P O Z I V

Svim zainteresovanim organizacijama i pojedincima

D A     S E

Uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju

Nacrta Strategije razvoja sporta Opštine Ulcinj  za period 2020-2022.

Uvid u Nacrt Strategije razvoja sporta vršiće se putem web stranice Opštine Ulcinj (www.opstinaulcinj.com).

Zbog nastale situacije u Državi i privremenih mjera koje je Vlada Crne Gore preduzela u cilju zaštite stanovništva prinudjeni smo, da sve komentare, primjedbe, predloge i sugestije, dostavite putem elektronske pošte na adresu:  social@ul-gov.me.

Javna rasprava će trajati od   24.03. do  09.04.2020.godine.

SEKRETARKA,

Pranvera Sulić

Zakjlučak o utvrdjivanju nacrta Strategije razvoja sporta Opštine Ulcinj za period 2020-2022

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Strategija razvoja sporta Opštine Ulcinj 2020-2022.godine

Datum: 23. Mart 2020. | Veličina: 0.33MB | Adobe PDF