17. Septembar 2021.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2021. godinu organizuje se javna rasprava u trajanju počev od 15. septembra 2021. godine, zaključno sa 30. septembar 2021. godine.

Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet stranicu Opštine Ulcinj www.ul-gov.me.

Centralna javna rasprava održaće se u sali Skupštine Opštine Ulcinj 27. septembra 2021. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za finansije i budžet.

Predloge, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj formi na adresu: Sekretarijat za finansije i budzet Opštine Ulcinj, Bul. Gj. K. Skenderbeu ili u elektronskoj formi na e-mail: finance@ul-gov.me, do isteka roka za javnu raspravu.

Sekretarijat za finansije i budzet će razmotriti prijedloge, primjedbe i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi.

Zakljucak o utvrđivanju nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2021. godinu

Datum: 17. Septembar 2021. | Veličina: 0.19MB | Adobe PDF