30. Mart 2022.

Poziv za učešće na obuci i biznis ideje

 

 

JAVNI POZIV

 

ZA UČEŠĆE NA OBUCI

“PODRŠKA RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA”

 

  

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva su mjere podrške razvoju ženskog preduzetništva:

1)   nefinansijska podrška, koja podrazumijeva edukaciju u oblasti preduzetništva  po “GET Ahead”  metodologiji.

 

Edukacija u oblasti preduzetništva uključuje sprovođenje obuke po sveobuhvatnoj “GET Ahead”  metodologiji od strane sertifikovanih trenera. Cilj obuke je razvoj preduzetničkih vještina nezaposlenih žena kroz interaktivan i praktičan pristup, kao i izrada odgovarajućeg biznis plana.

 

II CILJEVI

 

Opšti cilj predmetne intervencije je pružanje doprinosa socio-ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Specifični ciljevi su:

  • unapređenje lokalne politike zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta promovisanjem  ženskog preduzetništva među ženama;
  • unapređenje  razvoja ženskog preduzetništva na lokalnom nivou na bazi sprovođenja relevantnih obuka, za realizaciju biznis ideja, kao i pružanja savjetodavne podrške tokom njihovog sprovođenja;
  • smanjenje stope nezaposlenosti žena.

 

III USLOVI I NAČIN PRIJAVLJIVANJA

 

Pravo učešća imaju nezaposlene žene sa prebivalištem na teritoriji Opštine Ulcinj i  žene  koje su prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro rada Ulcinj, uključujući i žene koje su zainteresovane za sticanjem novog znanja.Prijava se može izvršiti putem e-maila  kabinet@ul-gov.me, , aldina.nikocevic@ul-gov.me ili putem broja 030-411-447.

Nakon obavljenje obuke polaznice će dobiti Uvjerenje o obavljenoj obuci.

Obuka će trajati pet dana, a sprovešće se u periodu od 04.04. do 08.04.2022.godine u Opštini Ulcinj.