04. Avgust 2022.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

 

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,

 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost

 

 

da je nosilac projekta „Tula Company“ d.o.o., Totoši b.b. Ulcinj, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat- Pogon za obradu kamena i obradu metala (izrada kovane bravarije), u Bratici, Opština Ulcinj.

 

Pozivamo vas da tokom Javne rasprave , izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu Opštine.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je do 07. 09. 2020 god.(srijeda), na adresu: Opština Ulcinj, Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b.

 

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u maloj sali Opštine Ulcinj, dana 06. 09. 2022.godine(utorak), sa početkom u 11.00 časova.

Tula company- Elaborat 2022

Veličina: 16.52MB | Adobe PDF