06. Mart 2023.
Predstavljanje Agrobudžeta za 2023. godine

Opština Ulcinj obaviještava sve zainteresovane da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u četvrtak 09.marta, predstaviti Agrobudžet 2023.godine.

Prezentacija će se održati u sali Opštine, sa početkom u 9:00h, poljoprivredni proizvođači će biti u prilici da se detaljnije upoznaju sa svim mjerama podrške koje su im na raspolaganju kroz Agrobudžet za 2023. godinu.

“Poseban akcenat biće na novim mjerama i uslovima koje je neophodno ispuniti u cilju ostvarivanja prava na podršku”. Cilj je da svi poljoprivredni proizvođači budu informisani i da na vrijeme apliciraju na Javne pozive koje će raspisati Ministarstvo.

U procesu apliciranja Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju će biti na raspolaganju za detaljnije informacije, savjete i tehničku pomoć.