Kryetari i Komunës

Aleksander Daboviq lindi më 20.07.1984. në Tivar. Ai përfundoi shkollën e mesme në Ulqin dhe u diplomua në Fakultetin e Arkitekturës në Podgoricë në vitin 2008. ku mori titullin inxhinjer i arkitekturës. Ai ka mbi 12 vjet përvojë pune në profesion, si projektant udheheqës në një numër të konsiderueshëm të projekteve të ndryshme. Nga viti 2016-2018. në Komunën e Ulqinit ishte Sekretar i Sekretariatit për Planifikim Hapësinor dhe Zhvillim të Qëndrueshëm. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.