18. Shkurt 2022.

THËRAS MLEDHJEN E JASHTËZAKONSHME E KUVENDIT

  SKUPŠTINA OPŠTINE KUVENDI I KOMUNËS  Br./Nr. 02-016/22-60 18.02.2022 Ulcinj/Ulqin        Në bazë të nenit 65 paragrafi 4 të Rregullores së Kuvendit të Komunës ...

Më shumë
NJOFTIM PËR MARRËSIN: VENDIMI MBI TATIMIN NË PATUNDSHMËRI
28. Maj 2021.

Konkurs për hartimin dizajnit ideor të maskotës "ULtra GREEN CAMPAIGN"

Të gjithë personat e interesuar janë të ftuar të marrin pjesë në Konkursin e hartimit të dizajnit ideor të maskotës "ULtra Green Campaign"Më shumë detaje rreth konkursit në linkun:

Më shumë
Konkurs publik për ndarjen e bursave dhe shpërblimeve studentëve për vitin shkollor 2019/2020
22. Tetor 2019.

Konkurs publik për ndarjen e bursave dhe shpërblimeve studentëve për vitin shkollor 2019/2020

Në bazë të nenit 6, paragrafi 1 të Vendimit për bursat dhe shpërblimin e studentëve („Fl. Zyr. MZ - dispozitat e komunës“, nr. 36/19), Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore, shpallë KONKURS PUBLIK për ...

Më shumë
Shqyrtimin publik: Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit per vitin 2019
12. Tetor 2019.

Shqyrtimin publik: Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit per vitin 2019

LAJMËRIM KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për buxhet dhe financa Lajmrohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik: Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës ...

Më shumë
17. Maj 2019.

Kuvendi i Komunës së Ulqinit: Thirrje organizatave joqeveritare për lajmërimin e pjesëmarrjes në seancën e Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 161-a të Rregullores së punës së Kuvendit të komunës së Ulqinit ("Fl.zyrtare e Malit të Zi -dispozitat e komunës" nr.17/08 dhe 14/12) publikohet THIRRJE organizatave joqeveritare për lajmërimin e ...

Më shumë