Takimi në mes zyrtarëve të Komunës së Ulqinit dhe përfaqësuesve të OJQ Horizonti i Ri- Hartimi i Planit Lokal Veprues 2016- 2018
10. Tetor 2016.

Takimi në mes zyrtarëve të Komunës së Ulqinit dhe përfaqësuesve të OJQ Horizonti i Ri- Hartimi i Planit Lokal Veprues 2016- 2018

Me dt. 21.09.2016, u zhvillua takimi në mes zyrtarëve të Komunës së Ulqinit dhe përfaqësuesve të OJQ Horizonti i Ri në lidhje me përfundimin e hartimit të “Planit Lokal Veprues 2016- 2018” për parandalimin e problemeve të ...

Më shumë
Mbajtja e seminarit për hartimin e Planit Lokal për parandalimin e problemeve të varësisë
10. Tetor 2016.

Mbajtja e seminarit për hartimin e Planit Lokal për parandalimin e problemeve të varësisë

Me dt. 30 gusht 2016. u mbajt seminari për hartimin e Planit Lokal për parandalimin e problemeve të varësisë. Në këtë aktivitet ishin pjesmarrës të gjithë përfaqesuesit e institucioneve relevante në nivel lokal, të cilët ...

Më shumë