23. Tetor 2018.

Se për bartësin e projektit  Shuquri H. Karamanaga, Ulqin, është sjell Aktvendimi nr.06-466/18-5 datë, 19.10.2018vj. dhe është vendosur që, të jepet pëlqimi në Elaboratin e vlerësimit  të ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin e ndërtimit te hotelit në parc. urb. nr. 44, në kuadër të Projektit urbanistik „Pristan“,  komuna e Ulqinit.