21. Dhjetor 2018.

Se për bartësin e projektit  “Dijari” sh.p.k, Ulqin, është sjell Aktvendimi nr.06-479/18-3 datë, 12.12.2018vj.  ku është vendosur që, të jepet pëlqimi në Elaboratin e vlerësimit  të ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin e ndërtimit te hotelitnë parc. urb. nr. 5 e 6, Zona B,  nenzona 9,  PDU “ Fusha e Ulqinit”  KomunaUlqin.