25. Korrik 2022.
Vendimi për zgjedhjen e nënkryetares së Kuvendit te Ulqinit

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.09MB | Adobe PDF

Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e aktvendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit për Statut dhe dispozita

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.03MB | Adobe PDF

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Veprimtari shoqërore

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.03MB | Adobe PDF

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkombërar

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.02MB | Adobe PDF

Vendimi për emërimin e forumit për të Drejtat e Personave me invaliditet

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Vendimi për emërimin e forumit për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Pakicave.

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e tvendimit për emërimin kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit per Planifikim Hapësinor, Mbrojtjen e mjedisit dhe Veprimtari komunale-banesore

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.03MB | Adobe PDF

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për emërimin e krzetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.02MB | Adobe PDF

Aktvendimi për shkarkimin e Bordit të drejtorave të SHPK " Veprimtaritë komunale" Ulqin

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF

Aktvendimi për shkarkimin e Bordit të drejtorave të SHPK " Ujësjellesi dhe kanalizimi" Ulqin

Data: 25. Korrik 2022. | Madhësia: 0.15MB | Adobe PDF