08. Qershor 2018.
Aktvendim i emërimit të këshillit për veprimtari shoqrore parshtresa dhe ankesa 2018

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Aktvendim i emërtimit të këshillit për mbrojtjen e mjedisit

Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendim i emërtimit të këshillit për finansa dhe ekonomi

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Aktvendim i emërtimit të këshillit për dhënien e propozimeve për emrat e lagjeve, rrugëve , shesheve dhe institucioneve

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Vendimi për zgjedhjen e Kryetarit të Komunës

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Vendimi i emërtimit të këshilltarëve që marrin pjesë në kurorëzime

Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimi i emërtimit të këshillit për zgjedhje dhe emërtime

Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimi i emërtimit të këshillit për statut dhe dispozita

Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendim i emërtimit të këshillit për planifikimin dhe rregullimin e hapësirës dhe veprimtarive komunale banesore

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Aktvendim i emërtimit të këshillit për dhënien e propozimeve për emrat e lagjeve, rrugëve , shesheve dhe institucioneve

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Aktvendimi i emërimit te këshillit për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar dhe bashkëpunim me diasporën

Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendim i emërtimit të këshillit për barazi gjinore

Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimi për emërimin e këshillit për veprimtari shoqërore parashtresa dhe ankesa

Data: 08. Qershor 2018. | Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF