31. Tetor 2019.

Thirja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 40. Paragrafi 2. të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fletorja zyrtare e Malit të Zi “, nr. 2/2018 dhe 34/19), nenit 45 të Statutit të Komunës së Ulqinit („Fletorja zyrtare e Malit të Zi - dispozitat ...

Më shumë