05. Maj 2021.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je predaja radova, u vezi Konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja „ploče“,  dijela „ulice 26. novembar“ i UP 126 u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinj-grad“ za lokalitet „Pristan“ u Ulcinju, usled vjerskog praznika, pomjerena za 17.05.2021.god., u arhivi Opštine Ulcinj  do 14 časova.

SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE