27. Oktobar 2014.

Sekretariati për planifikim hapsinorë dhe zhvillim të qëndrueshëm njofton opinjonin publik për mundësin e shqyrtimit të Vlerësimi strategjik i ndikimit të projektit në mjedisin jetësor në kuadër të Ndrrimet dhe plotesimet në lokalitetin Gjerane 1 në Ulqin.

Lajmërimi

Veličina: 0.16MB | Adobe PDF