18. April 2018.
Obavještenje da je nosilac projekta, Opštinsko sindikalno povjereništvo - Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta, Opštinsko sindikalno povjereništvo - Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat-  Izgradnje objekata stambene namjene,  na urbanističkoj parceli br.22, dio katastarske parcele br.30/179,sa liste nepokrtetnosti  br.694 KO Ulcinjsko Polje   Opština Ulcinj..   

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je, 08.05.2018.god, utorak, na adresu Opština Ulcinj, 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.