13. Jun 2018.
Rješenje br.06-238/18: Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat-Izgradnja stambeno poslovnog objekta  "Lamela 1" i "Lamela2",  na urbanističkoj parceli br.27,  u zoni "B", podzona"6", u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko polje" Opština Ulcinj

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj.

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta,  „Mastering“ d.o.o. iz Ulcinja,  donijeto Rješenje br.06-238/18 od 11.06.2018 god. kojom se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat-Izgradnja stambeno poslovnog objekta  “Lamela 1” i “Lamela2”,  na urbanističkoj parceli br.27,  u zoni “B”, podzona”6”, u zahvatu DUP-a ”Ulcinjsko polje” Opština Ulcinj.   

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta