17. Oktobar 2018.

Da je nosiocu projekta, “Nedim Komerc” d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 480/18-3 od 16.10.2018 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje  stambeno poslovnog objekta na urbanistiëkoj parceli br.281 I 281a, zona B, lokalitet “Totoshi” Opština Ulcinj.