17. Jul 2020.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je nosilac projekta „Tula Company“ d.o.o., Totoši b.b. Ulcinj,  podnio zahtjev za davanje saglasnosti na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu,  za projekat- Pogon za obradu kamena i obradu metala (izrada kovane bravarije), u  Bratici,   Opština Ulcinj. 

U vezi sa navedenim, pozivamo vas da tokom Javne rasprave koja će trajati do 27.08.2020 godine,  izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu  Opštine.                                         

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je do 27.08.2020 god.(četvrtak), na adresu: Opština Ulcinj, Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b.  

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u prostorijama  preduzeća  „Tula Company“ d.o.o., Totoši b.b. Ulcinj, dana 20.08.2020.godine(četvrtak), sa početkom u 10.30 časova.                                                                                 

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat- Pogon za obradu kamena i obradu metala (izrada kovane bravarije), u Bratici

Datum: 17. Jul 2020. | Veličina: 5.68MB | Adobe PDF