03. Decembar 2020.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta - Opština Ulcinj, donijeto rješenje br.06-529/20-3-1 od 27.11.2020.godine, kojim je data Saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat “Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Ulcinju“.

U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za navedeni projekat, urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 075/18) i da sadrži definisane mjere za sprečavanje , smanjenje, ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem o davanju saglasnosti, utvrđena je obaveza nosiocu projekta da se projekat “Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Ulcinju“ realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u elaboratu, koje se prevoshodno odnose na: - Mjere za izbegavanje, sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja, i, Program praćenja uticaja projekta na sve segmente životne sredine (monitoring).

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Rješenje br. 06-529/20-3-1

Datum: 03. Decembar 2020. | Veličina: 0.94MB | Adobe PDF

Elaborat o procjeni uticaja na zivotnu sredinu - Vik Ulcinj

Datum: 03. Decembar 2020. | Veličina: 17.04MB | Adobe PDF