19. Jul 2021.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

 

da je nosilac projekta Ismet Nelović, iz Ulcinja podnio  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju  Hotela sa 4 zvjezdica, na Urbanističkoj parceli br.38  i 39, koji  čini dio katastarske parcele br. 30/36, KO Ulcinjsko polje, zona “B”, Podzona “3” u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje” , Opština Ulcinj.  

 

U vezi sa navedenim,  pozivamo  vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu  opštine.

                                          

Rok za javni uvid i dostavljanje  mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                07. 2021.god,(petak) na adresu: Opština Ulcinj,  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.

 

20210719 zahtjev o potrebi izrade elaborata o proc

Datum: 19. Jul 2021. | Veličina: 9.95MB | Adobe PDF