19. Jul 2021.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine

 

 

 

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18),

 

O B A V J E Š T A V A M O

zainteresovanu  javnost

 

da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski Trg 46, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ribarske luke na Rtu Đeran - Velika plaža, Opština Ulcinj.

 

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj,  radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 26.07.2021.godine.

 

                                                                                                                                    Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.        

 

dokumentacija za odlucivanje o potrebi procjene ut

Datum: 19. Jul 2021. | Veličina: 9.02MB | Adobe PDF