14. April 2015.

Opština Ulcinj

Komuna Ulqin

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj

Sekretarijati per ekonomi dhe zhvillim ekonomik

14.04.2015 Ulcinj/ Ulqin,

Poziv za konkurs

Opština Ulcinj kao kofinansijer i institucija koja implementira projekat „ODRŽIVI RAZVOJ MORSKOG I OBALNOG EKOSISTEMA POSREDSTVOM ZAŠTITE I ODGOJA MORSKE FAUNE“, finansiran od strane Norveške Kraljevine, poziva kandidate da se prijave za slijedeće radno mjesto, u trajanju od 20 mjeseci:

-   Službenik patrole - „Patrol Officer“, 1 izvršilac 

Izvršilac ovog posla će biti zadužen za monitoring duž čitavog pojasa Ulcinjske obale, tj. od Ušća Bojane do zaledja Kruča. Pojas obale na kojem se vrši monitoring bi obuhvatao širinu od 1,5 km od obale prema dubini mora.  

Takodje bi izvršilac vršio monitoring djela rijeke Bojane, tj. čitavu deltu Bojane, oko ostrva Ada.

Izvršilac bi tokom obavljanja svoga posla upravljao RIB Čamcem na motorni pogon (gumeni čamac sa čvrstim koritom).   

Izvršilac ovog posla će biti zadužen da pomno prati bilo kakvu ilegalnu aktivnost, koja se dešava uzduž gore navedenog pojasa, sa kontekstom na ilegalni ribolov, te monitoring bilo kakvog fenomena, koji bi mogao da ugrozi morski ekosistem, habitat i opstanak morske faune, kako od uticaja ljudskog faktora, tako i uticaja prirodnog faktora.

Izvršilac ovog posla će biti obavezan da pri uočavanju gore navedenih fenomena i aktivnosti, koordinirano i shodno precizno definisanom planu djelovanja saradjuje i komunicira sa svim relevatnim parterima u projektu, tj. Predstavnicima Opštine Ulcinj, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom policije Crne Gore, Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, te Lokalnim sportskim klubom “BOJANA”.

Izvršilac ovog posla bi trebao da posjeduje slijedeće osobine i  Kvalifikacije:

 • Kvalifikacija: VSS turistički smjer, pravni, biologija ili pomorstvo (priložiti ovjerenu kopiju diplome),  
 • Da poseduje ronilačku legitimaciju izdatu od Regionalnog Centra za obuku Ronilaca i kontrolu na moru  (priložiti ovjerenu kopiju legitimacije / cetifikata)
 • Minimum jedna godina iskustva u disciplini ronjenja (datum od kada je izdat certifikat)
 • Položen ispit za upravljanje čamcem od minimum 4 metara dužine (priložiti ovjerenu kopiju dozvole za upravljanje čamcem)
 • Minimum dvije godine iskustva upravljanja čamcem (datum od kada je zdata dozvola)
 • Vozačka dozvola (B kategorija) (priložiti ovjerenu kopiju vozačke dozvole)
 • Dozvola za sportsko-rekreativni ribolov izdat od lokalnog sprortskog rekreativnog kluba, izdata za 2015 god. (priložiti ovjerenu kopiju dozvole, te treba biti izdata najmanje 1 mjesec prije otvaranja ovog konkursa)
 • Poznavanje engleskog jezika (vrlo dobro - intermeddiate level, navesti radno iskustvo)
 • Poznavanje crnogorskog i albanskog jezika (odlično - native level)
 • Radno Iskustvo u smjeru očuvanja životne sredine (navesti radno iskustvo)
 • Poznavanje rada na kompjuteru (Microsoft office) 

Prednosti za radno mjesto:

 • Volonterski rad na očuvanje morskog i priobalnog područja - (seminari, treninzi, navesti iskustva)
 • Iskustvo u održavanju i reparaciji vanbrodskog motora do 50 KS
 • Poznavanje obalnog područja Ulcinjske rivijere od ušće bojane do zaledja Kruče
 • Ppoznavanje kritičkih tačaka u kojem se obavlja krivolov, kako na dubini mora, tako i na priobalnom području Ulcinja
 • Timski rad, kreativnost, fleksibilnost, upornost, izmenjeno radno vreme po potrebi monitoringa
 • Ljubitelj mora

Napomena: Za svako radno iskustvo navedeno u CV-u, kandidat je dužan navesti kontakte po kojem se mogu potvrditi navedene reference, zajedno sa brojem telefona osobe koja bi mogla iste da potvrdi,

Opština Ulcinj zadržava pravo kontaktiranja osoba, zbog utvrdjivanja gore navedenih referenci. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju da dostave:

- Molbu sa CV-em i pratećom dokumentacijom, kontakt telefon,

- Ovjerenu fotokopiju uvjerenja da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi nikakav krivični postupak

Krajnji rok za dostavljanje prijave na konkurs je 22. April 2015. godine. Prijave se mogu dostaviti e-mailom, ili lično predati u biro Opštine Ulcinj, kovertirano, namjenjeno za Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, Opštine Ulcinj, naslovljeno „Prijava na konkurs za radno mjesto Službenik patrole projekat MNE - 14/ 0020

E-mail:  milazim.mustafa@ul-gov.me  ;  i CC kopiju na E-mail adresu : latif.haxhibrahimi@ul-gov.me

Tel/Fax: 00382 30 412-206

Napomena: Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju. Probni rad je 3 mjeseca.